full screen background image

Velmi častou záchranou pro neplodné páry jsou dárkyně vajíček. Podstupují tyto ženy do budoucna nějaká zvýšená rizika?

Podle reprodukční kliniky zvané Repromeda je u žen, které mají problém otěhotnět, až v 15 % případů využito darovaných vajíček. Bývá to pro ně poslední cesta k vytouženému dítěti. Darování vajíček je celosvětově hojně diskutovaným tématem, kolem nějž vzniká celá řada otázek: zda si dárkyně nenese do budoucna určitá zdravotní rizika, zda je vhodná anonymita dárkyň atd. Přitom právě tento dar může pomoci nešťastným párům k dosažení jejich vysněného štěstí. Co všechno tedy musí taková dárkyně v Česku absolvovat a jak celý proces darování vajíček probíhá?

Existuje celá řada příčin, proč se některé ženy musí spolehnout pouze na darované vajíčko. Může to být předčasný nástup menopauzy, předchozí operační odstranění vaječníků, ale i nízká kvalita vlastních vajíček. Ta je často ovlivněna například věkem. Čím je žena starší, tím nižší je nejen počet a kvalita jejích vajíček, ale i šance na jejich úspěšné oplození. Po 40. roce věku ženy je úspěšnost získání zdravého vajíčka v rámci jednoho cyklu dokonce pouhých 5 %. Z těchto příčin mnohdy také nezbývá jiná možnost než využití vajíček od zdravých mladých dárkyň.

V České republice mohou darovat vajíčka ženy od věku 18 do 35 let. Musí ale podstoupit rozsáhlá zdravotní vyšetření. „Ne každá potenciální dárkyně úspěšně projde přísnými vstupními testy. Dárkyně, která chce vajíčka darovat u nás v Repromedě, musí mít věk do 33 let, také dobrý zdravotní stav, pravidelný menstruační cyklus a normální hodnotu BMI. Nezbytná je také absence dědičných a psychiatrických onemocnění vyskytujících se v rodině a dárkyně nesmí kouřit ani být drogově závislá. Navíc požadujeme, aby si v průběhu posledních 6 měsíců nenechala udělat jakékoliv tetování nebo piercing,“ doplňuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD., ředitelka brněnské genetické a reprodukční kliniky Repromeda.

Po úspěšném absolvování zdravotních, genetických, gynekologických a taktéž krevních vyšetření je dárkyně zařazena do programu darování vajíček, přičemž získá harmonogram a rozpis hormonální přípravy. Celý proces trvá cca 3 týdny a je naplánovaný dle jejího menstruačního cyklu. Během několika málo dnů je zahájena hormonální stimulace, která vede k dozrání dostatečného počtu kvalitních vajíček. Dárkyně je pod pravidelnou kontrolou zkušených lékařů a absolvuje ultrazvuková vyšetření, případně odběr krve. Samotná stimulace není bolestivá, neboť hormony se aplikují do kožní řasy v oblasti pupíku perem vlelice tenkou jehlou. Odběr vajíček probíhá zhruba 10.–15. den stimulace v kratší 15 minutové celkové anestezii. Odebraná vajíčka jsou následně oplodněna spermiemi předem určeného partnera příjemkyně. Vzniklá embrya jsou kultivována a v pozdějších krocích transferována do dělohy příjemkyně. Dárkyni jsou kompenzovány náklady spojené s tímto darováním – ušlý zisk, doprava, stravné atd., a to v rozmezí od 15 do 25 tisíc korun.

Neohrožuje dárkyně pak vlastní plodnost?

Každý měsíc se ve vaječnících dané ženy připravuje kolem 25 folikulů neboli váčků, v nichž pak rostou vajíčka. Při klasické ovulaci dochází k uvolnění vajíčka, které je připravené k okamžitému oplodnění. Většinou je uvolněno pouze jediné z vajíček, výjimečně dvě. Ostatní vajíčka již v tomto cyklu nedozrají a dochází k jejich náhlé degeneraci. Po podání hormonálních preparátů dochází k uzrání velkého množství vajíček. Hormonální stimulace pak nevede k předčasnému vyčerpání zásoby vajíček ve vaječnících, ale jen k dozrání vyššího počtu vajíček připravených v daném cyklu.

„Velice často jsou nám před zákrokem kladeny otázky, zda může dárkyně ohrozit svou vlastní plodnost. Není se však čeho obávat. Už tím, že dárkyně úspěšně projde naším výběrem a všemi testy, můžeme jí zaručit, že právě ona má dostatečnou tzv. ovariální rezervu, tedy rezervní počet vajíček pro bezproblémový zákrok. Díky tomu navíc získá komplexní přehled o svém aktuálním zdravotním stavu,“ doplňuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

Je darování opravdu anonymní?

V České republice je darování vajíček zcela anonymní a dobrovolné. Příjemci však získávají pouze základní informace o dárkyni, mezi něž patří například barva vlasů a očí, výška, váha, krevní skupina, povahové rysy, záliby či dosažené vzdělání.

Výhodou anonymity je mnohem vyšší procento dobrovolných dárkyň, jichž ani tak není mnoho. „V Evropě se zvažuje tzv. model open identity, což je zrušení anonymity. Zastánci argumentují tím, že každý jedinec má právo znát své skutečné biologické rodiče a zjistit si svou genetickou identitu. Na druhou stranu si však rodiče často nepřejí, aby se jejich dítě dovědělo, že není biologicky jejich, a ani dárkyně by si nepřály být později odtajněny. Záleží ale vždy na legislativní úpravě každého státu. Najdeme například i státy, kde je darování vajíček úplně zakázané,“ doplňuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD., ředitelka genetické a reprodukční kliniky Repromeda.

Více informací naleznete zde.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *