Mediaci lze ukončit z nejrůznějších důvodů. Znáte je všechny?

0

O ukončení mediace panuje jeden velmi rozšířený mýtus. Lidé se domnívají, že dokud není uzavřena mediační dohoda, mediace stále trvá. To však není pravda. Zjistěte, kdo, kdy a za jakých podmínek může mediaci ukončit.

Kdo může mediaci ukončit?

Mediaci může ukončit prakticky kterákoliv ze stran smlouvy o provedení mediace. To znamená jak mediátor, tak i samotní účastníci sporu. Informaci o tom, že klienti mohou mediaci ukončit v jejím průběhu, je přitom mediátor povinen stranám sporu sdělit ještě před zahájením mediace.

Platí, že mediátor v určitých případech mediaci dokonce ukončit musí. Jedná se o situace, kdy existuje nějaký důvod pro pochybování o mediátorově nepodjatosti. Nebo tehdy, když se strany konfliktu s mediátorem nesešly déle než jeden rok.

Kdy přesně může být mediace ukončena?

Pokud bychom měli celou záležitost zobecnit, končí mediace uzavřením mediační dohody, kterou se spor mezi stranami konfliktu vyřeší. Ale mediaci je možné ukončit i v případě, že k uzavření dohody nedojde. V jakých konkrétních situacích?

Mediace může být ukončena kteroukoliv ze stran sporu, a to kdykoliv v jejím průběhu. Může se tak stát přímo na mediačním jednání, kdy klient jednoduše prohlásí, že již v mediaci pokračovat nechce.

Strany sporu se však mohou i společně dohodnout, že v mediaci již pokračovat nechtějí. Ukončit ji mohou chtít i v době mezi jednotlivými mediačními schůzkami. V takovém případě by to měly mediátorovi oznámit (například e-mailem). Mediátor má poté povinnost o této skutečnosti informovat všechny zúčastněné strany sporu, kterých se to týká.

Mediace dále může skončit i uplynutím doby, která byla stanovena ve smlouvě o provedení mediace. A zmínit musíme i případy, kdy má mediátor pozastavené oprávnění k výkonu této činnosti. Nebo pokud dojde k jeho vyškrtnutí ze seznamu zapsaných mediátorů.

Pro více informací ze světa mediace navštivte web www.kurzymediace.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno