Motivací mužů je odměna, ženy to dělají pro dobrý pocit.

0

Jde o polystyren

Z průzkumu Sdružení EPS ČR vyplynulo, že Češi špatně recyklují obalový polystyren. Finanční odměna za recyklaci polystyrenových obalů od sběrného dvoru by byla podle dotázaných tou správnou motivací spíše pro muže (45 %). Ženy naopak recyklují pro pocit, že dělají dobrou věc (43 %).

Lze i s jistotou říci, že Češi se již naučili třídit odpad. Stále však existují předměty,  u nichž si lámeme hlavu, kam s nimi. Příkladem za všechny je pěnový polystyren (EPS). „Výrobky z PS a EPS mají mezinárodně přidělen recyklační trojúhelník s číslicí 6, lze jej tedy odkládat do žlutých kontejnerů, stejně jako ostatní plast, odkud jsou později v k tomu zvlášť určených provozech ručně dotříděny“, uvádí předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene.

I přesto, že na kontejnerech je uvedena informace, že do něj lze vhazovat i pěnový polystyren, třídí ho někteří špatně a vyhazují ho do netříděného odpadu.

 

Muži vyčkávají, ženy jsou aktivnější

V případě plného třídícího kontejneru na plast uvedlo 27 % mužů, že raději počká, až se žlutá popelnice vyprázdní a až poté do ní polystyren vyhodí. Pokud ženy vidí plný kontejner, ve 30 % ho odvezou rovnou do sběrného dvora. To samé by přitom udělala jen necelá čtvrtina mužů.

Genderově se liší také odpovědi v motivaci, která by přiměla dotázané odvést polystyrenové obaly přímo do sběrných dvorů. Zatímco pro ženy je motivací především dobrý pocit, že dělají něco prospěšného pro své okolí a životní prostředí (43 % respondentek) pro muže by byla tou správnou motivací finanční odměna, kterou by dostali ve sběrném dvoře (45 % odpovědí).

 

Z polystyrenového obalu častěji obědvá muž, správně očištěný obal vyhodí spíše žena

Na otázku, jak často kdo konzumuje oběd přinesený z restaurace do práce v polystyrenovém obalu, si ho alespoň jednou týdně až denně přinese celá pětina mužů, ale jen každá desátá žena. A ač jsou ženy v tomto trendu méně aktivní, zodpovědněji po sobě tento polystyrenový obal před jeho vyhozením do tříděného odpadu vymyjí o zbytky jídla. Udělá tak o 12 % více žen než mužů.

Obalový polystyren, zvláště ten od elektroniky, je ideální vyhazovat již čistý, respektive očištěný od etiket a lepících pásek. Napomáhá to při dotřiďování polystyrenu na třídících linkách, což je klíčovým mezikrokem při recyklaci pěnového polystyrenu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno