V rámci mediace můžete podstoupit oddělené jednání. Jak to funguje?

0

Při mediaci se v určitých případech můžete uchýlit k takzvanému oddělenému jednání. Zajímá vás, jak přesně funguje a co si pod tímto slovním spojení představit?

 

Co si pod odděleným jednáním představit

Při mediaci se společně sejdou strany konfliktu na jednom místě a hledají nejlepší možné řešení dané situace. I přesto, že by při tomto hledání měli klienti postupovat společně, je možné určitou část jednání vést odděleně.

oddělenému jednání přitom mediátor přistupuje v případech, kdy je potřeba mluvit o takových věcech, o nichž jedna strana sporu nechce mluvit před tou druhou. A zároveň se jedná o takové záležitosti, o nichž mediátor musí vědět.

 

S odděleným jednáním musí strany sporu souhlasit

K oddělenému jednání je možné přistoupit pouze za předpokladu, že s ním souhlasí všechny strany sporu. Pokud by k oddělenému jednání jedna ze stran konfliktu přistoupit nechtěla, musela by mediace pokračovat za přítomnosti všech zúčastněných. Nebo by případně mohla být zcela ukončena.

Oddělené jednání je možné do mediace zakomponovat kdykoliv v jejím průběhu. Nejste proto omezeni například na její začátek či konec.

 

Jak přesně oddělené jednání probíhá

Jakmile se strany konfliktu s mediátorem na odděleném jednání domluví, dohodne se s nimi mediátor na přibližné délce trvání těchto rozhovorů. A zároveň jim sdělí, jak přesně bude tato část mediace probíhat.

Je potřeba počítat s tím, že cokoliv se mediátor na odděleném jednání dozví, je důvěrné. A mediátor proto musí i zde dodržovat princip mlčenlivosti. Dále je třeba říct, že oddělené jednání rozhodně neslouží k domlouvání jakési strategie vůči druhé zúčastněné straně konfliktu. Ale slouží spíše k lepšímu pochopení potřeb všech klientů.

Pro více informací z oblasti mediace navštivte web www.institutpromediaci.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno